X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Huis, tuin en wonen" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Niet alle regen is wateroverlast

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
0
  Goed artikel ( 0 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van HROffereins HROffereins Auteur op infoyo sinds
13 September 2010


Bekijk het profiel van HROffereins
Datum: 15-09-2010
Auteur: HROffereins
Nu het september is geworden zit de zomer er weer op. Op de fiets naar mijn werk ben ik al weer een paar keer natgeregend. Op het nieuws hoor ik van overstromingen in midden Europa en in Pakistan. In verschillende delen van Nederland lopen straten en kelders onder en lopen de riolen over. Waar komt al dat water eigenlijk vandaan en waarom leidt dat tot zoveel overlast? Wie is daar verantwoordelijk voor en welke maatregelen zijn er nodig? Kan ik er zelf ook iets aan doen?

Klimaatverandering en regenval

Klimaatverandering en regenval Om te begrijpen waar al dat water vandaan komt moet je bedenkt hoe de kringloop van het water in elkaar zit. In grote lijnen werkt het zo: De zon verwarmt het zeewater zodat dat verdampt. Deze waterdamp stijgt op en wordt door luchtstromingen en wind over de aarde verspreid. In hogere luchtlagen koelt de damp af zodat wolken ontstaan. Uit deze wolken ontstaat uiteindelijk regen of sneeuw. Regen en sneeuw komen via grondwater en rivieren uiteindelijk weer in de zee terecht zodat de kringloop rond is.
De zon zorgt ervoor dat de kringloop van het water blijft draaien. Daarmee zorgt de zon er ook voor dat het leven op aarde over gezond drinkwater kan beschikken. Je realiseert je dat misschien niet, maar van al het water op de aarde is maar drie procent zoet water. Het grootste deel daarvan is bevroren en zit in het ijs van gletchers en ijsvelden. Maar een klein deel zit in de grond en in meren en rivieren. Dat is het water waar alle leven op het land van afhankelijk is.
Wat verandert er nu aan dit plaatje als de aarde warmer wordt? Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Een warmere aarde betekent ook warmer zeewater en warmere lucht. Hierdoor verdampt er extra veel zeewater en dat leidt uiteindelijk tot extra veel neerslag. De voorspellingen gaan er vanuit dat het in Nederland niet zozeer vaker, maar wel veel harder gaat regenen als het klimaat warmer wordt.

Dus we krijgen vaker overstromingen?

Dus we krijgen vaker overstromingen? Zware regenval vergroot natuurlijk de kans op wateroverlast en overstromingen. Toch is dat niet de enige oorzaak van de wateroverlast. Het probleem is dat al dat water al heel snel in onze riolen terecht komt. Vooral in de bebouwde kom is dat een probleem. Het water dat op daken, pleinen en wegen valt komt via dakgoten en straatkolken in het riool terecht. Bij zware regen kan het riool dat niet aan. Via de riooloverstorten komt het teveel aan water rechtstreeks in sloten en vijvers terecht. In extreme gevallen komt er zelfs rioolwater uit de straatkolken en putten.
Regenwater dat op het platteland valt wordt via sloten en gemalen afgevoerd naar kanalen, rivieren en meren. Dat gaat goed totdat ook die kanalen, rivieren en meren vol zijn en over dreigen te stromen. Zulke situaties zijn de afgelopen jaren een aantal keren voorgekomen. Zo werden in januari 1995 grote delen van de Betuwe geŽvacueerd vanwege de hoge waterstanden in de rivieren.

Ruimte voor de rivier

Ruimte voor de rivier De hoge waterstanden in de jaren negentig hebben geleid tot allerlei maatregelen van de overheid. De belangrijkste les uit de situatie was dat de rivieren in de afgelopen eeuwen steeds minder ruimte hebben gekregen. Op veel plekken zijn bochten rechtgetrokken en dijken dicht langs het water gebouwd. Complete woonwijken zijn gebouwd in uiterwaarden zodat er nog minder ruimte voor het water overbleef.
Ruimte voor de rivier is het nieuwe credo. Op veel plekken langs de grote rivieren zijn de dijken verzwaard om overstromingen te voorkomen. Daarnaast zijn er allerlei projecten opgezet om de rivier meer ruimte te geven. Er zijn dijken weggehaald en polders uitgegraven om de rivier weer meer ruimte te geven. Op plekken waar ruimte is voor water, is er ook ruimte voor natuur. Veel nieuw ingerichte polders hebben zich ontwikkeld tot belangrijke natuurgebieden en zijn in trek bij bijzondere vogels, insecten en planten.

Water vasthouden

In plaats van het regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar riool, rivier en zee zou je het water ook ergens kunnen vasthouden, bijvoorbeeld in meren en plassen, maar ook in natuurgebieden of andere plekken waar het weinig schade doet. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen.
Hoewel Nederland misschien een nat land lijkt zijn er genoeg plekken in het land waar 's zomers te weinig water is. Landbouw en industrie pompen grondwater op waardoor de grond nog verder verdroogt. Ook de natuur heeft hier sterk van te lijden. Door water niet meteen af te voeren maar vast te houden in geschikte gebieden wordt voorkomen dat de waterstand in rivieren te snel stijgt. Het vastgehouden water krijgt bovendien de gelegenheid om weg te zakken naar het grondwater. Dit water blijft nog lang beschikbaar voor natuur en landbouw zodat op die manier ook de zomerse droogte bestreden wordt. Twee vliegen in ťťn klap dus.

Dat kunt u ook!

Dat kunt u ook! Ook u kunt er voor zorgen dat regenwater minder snel in het riool terecht komt. Daarmee helpt u voorkomen dat uw riool overstroomt. Tegelijk kunt u mooie en nuttige dingen met uw regenwater doen. Afhankelijk van waar u in Nederland woont valt er per jaar tussen de 700 en 900 liter regen per vierkante meter. Op een rijtjesdak is dat toch al gauw 30 tot 50 kuub en dan is de tuin nog niet meegerekend. De regen die op uw dak en uw terras/erker/schuur valt komt nu ongebruikt in het riool terecht en leidt soms zelfst tot overstroming van dat riool. Waarom niet iets nuttigs of mooi doen met al dat water?
Het meest eenvoudig is natuurlijk het plaatsen van een regenton. Dan hebt u altijd water voor de tuin- en kamerplanten.
Als u een flinke ton neemt, zoals bijvoorbeeld een regenzuil van 400 liter, dan kunt u er zelfs een tuinslang op aansluiten en uw auto er mee wassen.
U kunt het water ook gebruiken om uw tuin te verfraaien. Niets geeft zoveel levendigheid in de tuin als water. Zeker als dat water ook nog beweegt. Dus waarom niet een waterloopje gemaakt dat het regenwater de tuin in leidt. U beplant uw beekje met fraaie oeverplanten en laat het water uitkomen in de vijver. Vindt u een vijver te bewerkelijk of misschien te gevaarlijk voor uw (klein-)kinderen, dan is het al voldoende om een verlaagde plek in uw tuin te maken waar het water zich verzamelt en langzaam wegzakt in de bodem. Zo'n verlaagde plek kunt u beplanten met vochtminnende planten zodat u niet tegen een modderplas aan kijkt. Als u uw waterloopje slim aanlegt functioneert het tegelijk als irrigatiekanaaltje en hoeft u uw planten maar zelden meer water te geven.
Behalve een mooie tuin kan het afkoppelen van regenwater (want zo wordt het genoemd wanneer je de regenpijp doorzaagt en het water niet meer in het riool laat lopen) u ook nog geld opleveren. Veel gemeenten geven subsidie op het afkoppelen van regenwater, dus informeer eens bij uw eigen gemeente.
Voor wie een groot erf heeft of een bedrijfsterrein kan het interessant zijn om het grootschaliger aan te pakken. U kunt bijvoorbeeld een ondergrondse regentank laten plaatsen waaruit u water oppompt voor toilet, wasmachine of andere toepassingen waarvoor u niet perse drinkwater nodig heeft. Dit vergt uiteraard wat meer investering maar ook hiervoor bestaan subsidieregelingen. Op internet en bij uw tuincentrum kunt u eindeloos veel informatie en tips vinden voor toepassingen van regenwater in en om het huis.
U kunt dus zelf iets doen tegen wateroverlast en tegelijk profiteren van het water wat u gratis aangeboden wordt door de zon. Doe er iets moois mee. Wellicht dat u dan, net als ik, weer vrolijk wordt wanneer het regent.

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl